Creative Commons -lisenssi

Jatkuva oppiminen SOTE-alalla

 

Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi

Arvioi jatkuvan oppimisen koulutuksen vaikuttavuutta

Oletko ajatellut, miten voisit ennakoida ja arvioida koulutuksen vaikuttavuutta? Oletpa sitten opiskelija, koulutusorganisaation edustaja tai työelämän edustaja, todennäköisesti pohdit jatkuvan oppimisen koulutuksen vaikuttavuutta jo ennen koulutusta, koulutuksen aikana ja koulutuksen jälkeen. Tässä opiskelijoille, esimiehille ja työyhteisöille välineitä tehdä tästä arvioinnista näkyvää yhdessä ja erikseen.

I Ennen koulutusta

1. Mihin vaikuttavuuden tasoihin (kuviossa yksilöstä globaaliin) pyrit tulevalla koulutuksella?
 • 1.1 Ensisijaisesti
 • 1.2 Toissijaisesti
 • 1.3 Lisäksi
2. Mihin vaikuttavuuden teemoihin (kuviossa sakarat työhyvinvoinnista osallisuuteen ja muutostoimijuuteen) pyrit koulutuksessa keskittymään?
 • 2.1 Ensisijaisesti
 • 2.2 Toissijaisesti
 • 2.3 Lisäksi
3. Mihin sosiaalisiin käytänteisiin ja niiden kehittämiseen (käytäntöperustainen kehittäminen) pyrit nivomaan koulutuksen?
 • 3.1 Ensisijaisesti
 • 3.2 Toissijaisesti
 • 3.3 Lisäksi

Tee opiskelijana arviointi mahdollisuuksien mukaan dialogisesti esim. osana kehityskeskusteluasi ja/tai yhdessä koulutuksen toteuttajan kanssa.

Mikäli pohdit esihenkilönä työyhteisön jäsenenä olevan opiskelijan koulutuksen vaikuttavuutta, voit tarkastella kysymyksiä työyhteisön tarpeita ajatellen. (esim. 3. Mihin sosiaalisiin käytänteisiin ja niiden kehittämiseen koulutus olisi hyvä pyrkiä nivomaan?)

Koulutusorganisaation näkökulmasta on oleellista pohtia, miten moniulotteisuus näyttäytyy suunnitellussa koulutuksessa ja miten vaikuttavuutta on mahdollisuutta rakentaa mukaan koulutuksen toteutussuunnitelmiin sekä miten käytäntöperustainen kehittäminen on osana suunnitelmaa.

Lähteet

Ranta, L. & Kantola, T. 2020. Koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointi alkavat koulutuksen suunnitteluvaiheessa. SOTETIE-Blogi, Savonia-ammattikorkeakoulu.

II Koulutuksen aikana

1. Mihin vaikuttavuuden tasoihin (yksilöstä globaaliin) meneillään oleva koulutus on kohdentunut?
 • 1.1 Ensisijaisesti
 • 1.2 Toissijaisesti
 • 1.3 Lisäksi
2. Mihin vaikuttavuuden teemoihin (työhyvinvoinnista osallisuuteen ja muutosjohtajuuteen) koulutus on kohdentunut?
 • 2.1 Ensisijaisesti
 • 2.2 Toissijaisesti
 • 2.3 Lisäksi
3. Mitä sosiaalisia käytänteitä nykyisessä työssäsi olet ottanut kehittämisen kohteeksi (käytäntöperustainen kehittäminen) koulutuksen aikana?
 • 3.1 Ensisijaisesti
 • 3.2 Toissijaisesti
 • 3.3 Lisäksi

Tee opiskelijana arviointi mahdollisuuksien mukaan dialogisesti esim. osana kehityskeskusteluasi ja/tai yhdessä työyhteisön ja/tai koulutuksen toteuttajien kanssa. 

Mikäli pohdit esihenkilönä työyhteisön jäsenenä olevan opiskelijan koulutuksen vaikuttavuutta, voit tarkastella kysymyksiä työyhteisön tarpeita ajatellen. (esim. 3. Mihin sosiaalisiin käytänteisiin ja niiden kehittämiseen koulutus olisi hyvä pyrkiä nivomaan?)

Koulutusorganisaation näkökulmasta on oleellista pohtia, miten koulutuksen vaikuttavuuden moniulotteisuus näyttäytyy koulutuksen toteutuksessa ja miten käytäntöperustainen kehittäminen on läsnä koulutuksen toteutuksessa.

Lähteet

Kantola, T. & Ranta, L. 2021. Koulutuksen vaikutuksia ja vaikuttavuutta näkyväksi koulutuksen aikana. SOTETIE-Blogi, Savonia-ammattikorkeakoulu.

Kantola, T., Ranta, L., Juvonen, S. & Pöyry-Lassila, P. 2021. Sosiaali- ja terveysalan hankkeet avoimen oppimisen ja yhteiskehittelyn alustana. Teoksessa A. Helariutta, M. Fred, H. Kangastie, M. Merimaa & S. Päällysaho (toim.). Avoin TKI-integroitu oppimisen – toteuttamistapoja ja oppimisympäristöjä. Laurea-ammattikorkeakoulu, Laurean julkaisut 164, ss. 22– 30. 

III Koulutuksen jälkeen

1. Mihin vaikuttavuuden tasoihin (kuviossa tasot yksilöstä globaaliin) koulutus on yltänyt koulutuksen jälkeen?
 • 1.1 Ensisijaisesti
 • 1.2 Toissijaisesti
 • 1.3 Lisäksi
2. Mihin vaikuttavuuden teemoihin (kuviossa sakarat työhyvinvoinnista osallisuuteen ja muutostoimijuuteen) koulutus on yltänyt koulutuksen jälkeen?
 • 2.1 Ensisijaisesti
 • 2.2 Toissijaisesti
 • 2.3 Lisäksi
3. Mitä sosiaalisia käytänteitä nykyisessä työssäsi tai sen verkostoissasi olet edelleen kehittänyt (käytäntöperustainen kehittäminen) koulutuksen jälkeen?
 • 3.1 Ensisijaisesti
 • 3.2 Toissijaisesti
 • 3.3 Lisäksi

Tee opiskelijana arviointi mahdollisuuksien mukaan dialogisesti esim. osana kehityskeskusteluasi ja/tai  yhdessä työyhteisön ja/tai mahdollisuuksien mukaan myös opiskelijakollegoidesi  ja/tai koulutuksen toteuttajien kanssa. 

Mikäli pohdit esihenkilönä työyhteisön jäsenenä olevan opiskelijan koulutuksen vaikuttavuutta, voit tarkastella kysymyksiä työyhteisön saamaa antia ajatellen. (esim. 3. Mihin sosiaalisiin käytänteisiin ja niiden kehittämiseen koulutus on nivoutunut ja miten vaikuttanut niihin?)

Koulutusorganisaation näkökulmasta on oleellista pohtia, miten koulutuksen vaikuttavuuden moniulotteisuus näyttäytyy toteutunutta koulutusta arvioitaessa ja miten käytäntöperustainen kehittäminen voi jatkua koulutuksen jälkeen työyhteisöissä ja opiskelijoiden verkottumisen myötä myös esimerkiksi alueellisella tasolla. On hyvä pohtia, millaisia rooleja koulutusorganisaatiollanne voisi olla verkottumisen tukena.

Lähteet

Ranta, L. & Kantola, T. 2020. Koulutuksen vaikutuksia ja vaikuttavuutta näkyväksi koulutuksen jälkeen. SOTETIE-Blogi, Savonia-ammattikorkeakoulu.