Creative Commons -lisenssi

Arviointipysäkki

Osaamisen arviontipysäkki

Oivalla, osallistu - kehitä osaamistasi

Tervetuloa Sotetie arviointipysäkkiin!

Arviointipysäkki on osa Sotetie:n sähköistä jatkuvan oppimisen tiekarttaa. Arviointipysäkin avulla voit arvioida omaa osaamistasi. Itsearvioinnin avulla voit tunnistaa, mitä osaamista sinulla on hyvin hallussa ja voit nostaa esille myös piilevää osaamistasi. 

Itsearviointi auttaa sinua hahmottamaan:

Olet ehkä työssäsi sote-ammattilaisena erilaisissa tilanteissa pohtinut osaamistasi ja sitä, miten se vastaa tämän hetken ja tulevaisuuden työelämän uudistuviin osaamistarpeisiin. Työ- ja toimintaympäristön nopeat muutokset luovat uusia osaamistarpeita, joiden tunnistaminen on tärkeää. Sosiaali- ja terveysalan geneerisistä eli yhteisistä osaamiskuvauksista ilmenee, millaista osaamista sote-alalla tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Osaamiskuvausten avulla voit kartoittaa osaamistasi sekä tuoda sitä esille työyhteisössäsi.

On tärkeää tunnistaa omaa osaamistaan laajasti ja ymmärtää asioita, mitä on myös arjessa oppinut. Usein oppimista tapahtuu huomaamatta, eikä kiireisessä arjessa aina tunnista oman osaamisen kehittymistä. Oman osaamisen tunnistamiseen vaikuttaa merkittävästi aloitteellisuus sekä kyky tunnistaa omaa työskentelyä työyhteisöissä. Käsitys omista kyvyistä ja osaamisesta ohjaa sitä, miten asettaa päämääriä ja mitä tavoittelee. Osaaminen on usein monipuolisempaa, kuin mitä ajattelee. Myönteinen asenne oppimista kohtaan edistää jatkuvaa oppimista työuralla.

Itsearviointimittarien avulla voit tunnistaa omaa henkilökohtaista osaamistasi ja tuoda sitä esille. Lisäksi ne auttavat sinua hyödyntämään osaamistasi erilaisissa tilanteissa, niin työelämässä sote-alalla kuin muussakin arjessa. Arviointimittarit ovat henkilökohtaisia, vain sinä saat tulokset ja palautteen mittareista sähköpostiisi. Tekemäsi itsearvioinnit eivät tallennu mihinkään sähköiseen järjestelmään, eikä tietoja voi käyttää kukaan muu kuin sinä itse.

Arviointipysäkkiin sisältyvien itsearviointimittarien avulla voit arvioida, mitä henkilökohtaista osaamista sinulla on suhteessa sote-ammattilaisten yhteisiin osaamiskuvauksiin. Kyse on siis kaikille sote-ammattilaisille yhteisten osaamisten itsearvioinnista. Itsearvioinnin avulla voit tunnistaa, mitä osaamista sinulla on hyvin hallussa ja voit nostaa esille myös piilevää osaamistasi. Vastaavasti saat käsityksen siitä, minkälaisen osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen olisi ajankohtaista.

Itsearviointimittarit muodostuvat kolmesta sote-alan yhteisestä osaamisesta, Itsearviointimittareita on kolme kummallekin tasolle (tasot 6 ja 7) 1) asiakastyöosaaminen, 2) palveluiden ja työn kehittämisosaaminen sekä 3) työntekijyyden ja yhteistoiminnan muutososaaminen.

Voit valita täytätkö mittarin tasolla 6 vai 7. Voit myös valita, teetkö itsearvioinnin yhdestä, kahdesta vai kaikista kolmesta edellä mainitusta osaamisesta. Jos haluat kokonaisarvioinnin osaamisestasi suhteessa sosiaali- ja terveysalan kaikkiin yhteisiin osaamisiin, niin sinun kannattaa täyttää kaikki kolme mittaria.

Kun olet tehnyt itsearvioinnin, saat palautteen osaamisestasi. Se auttaa sinua hahmottamaan, mitä vahvaa osaamista sinulla jo on, ja mitä osaamista olisi ehkä hyvä kehittää. Saamasi palaute on aina henkilökohtainen. Opintojen hausta löytyvien linkkien avulla löydät halutessasi itsellesi sopivia koulutusmahdollisuuksia. Voit hyödyntää itsearvioinnin tuloksia myös kehityskeskustelussasi, osaamisesi koulutussuunnitelmassa tai uraportfoliossasi.

Itsearviointi voi toimia myös perustana työyhteisön yhteiselle kehittämistyölle. Työyhteisö voi sopia yhdessä, että kaikki tekevät oman arvioinnin ja niistä keskustellaan yhdessä. Jokainen voi myös halutessaan viedä oman arvioinnin kehityskeskusteluun. On tärkeää rohkaista työntekijöitä tekemään itsearviointi. Yhteinen keskustelu itsearvioinneista auttaa tunnistamaan yhdessä kehitettäviä osaamisia toiminnan laadun parantamiseksi ja asiakkaiden parhaaksi.

Arviointipysäkkiin sisältyy sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiskuvaukset tasoilla NQF (National Qualifications Framework) 6 ja NQF (National Qualifications Framework) 7. Taso 6 kuvaa osaamista, joka alemmalla korkeakoulututkinnolla saavutetaan. Taso 7 kuvaa osaamista, joka ylemmällä korkeakoulututkinnolla saavutetaan. Molemmilla tasoilla on kolme osaamisen itsearviointimittaria, niiden käytön ohjeistus ja palautteet itsearvioinneista.

Lähde matkaan – oivalla osaamistasi!

Valitse koulutustaustasi mukaiset sähköiset itsearviointimittarit alta. Taso 6 kuvaa osaamista, joka alemmalla korkeakoulututkinnolla saavutetaan. Taso 7 kuvaa osaamista, joka ylemmällä korkeakoulututkinnolla saavutetaan. 7 tason väittämät ovat vaativampia kuin tasolla 6, mutta muuten mittarit ovat samankaltaisia.

Itsearviointimittarit on jaettu kolmeen laajempaan osaamisalueeseen, joiden alle on jaettu tällä sivustolla käytetyt sote-alan 11 yhteistä osaamista. Nämä 11 yhteisten osaamisten aluetta perustuvat OpiSote-hankkeen loppuraportissa esitettyihin sote-ammattilaisten 11 yhteiseen osaamisalueeseen. Itsearviointimittarit koostuvat kuhunkin osaamiseen liittyvistä väittämistä. Väittämiä kolmessa mittarissa on yhteensä 127. Saat palautteen osaamisestasi kunkin mittarin täytettyäsi. Linkki osaamisen kehittämiseen-opintojen haku.