Creative Commons -lisenssi

Gemensamma kompetenser

Gemensamma kompetenser

Gemensamma kompetenser eller generiska kompetenser betyder kompetenser som berör alla inom social- och hälsovården. Kompetenserna består av kompetens inom klientarbete, kompetens inom utveckling av service och arbete och kompetens inom professionellt självledarskap och samarbete.

Kompetens i att utveckla service och arbete

Kompetens inom utveckling av service och arbete

  • Kompetens inom forskning och utveckling
  • Kompetens inom robotik och digitalisering
  • Kompetens inom effektivitet, kostnads- och kvalitetsmedvetenhet
  • Kompetens inom hållbar utveckling
  • Kompetens inom kommunikation
Läs mer

Kompetens inom professionellt självledarskap och samarbete.

Kompetens inom professionellt självledarskap och samarbete.

  • Kompetens inom professionellt självledarskap
  • Kompetens inom mångprofessionell samverkan
Läs mer

Publikationer och internetsidor som berör gemensamma kompetenser

SOTETIE-projektets blogg och publikationer inom projektet

SOTETIE-hankkeen blogi – Tämän sivuston tuottaneen hankkeen julkaisuja

Sosiaali- ja terveysalan ammatilaisten geneerinen osaaminen. Kirjallisuuskatsaus – SOTETIE-hankkeen alkuvaiheen tuotos (2020)

Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus – Valtioneuvoston selvitys (2018)

Tutkintoon johtavan koulutuksen kehittäminen tukemaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista – OKM:n Osaamisella soteen -hankkeen tulosjulkaisu (2019)

Osaaminen 2035 – Opetushallituksen osaamisen ennakointifoorumin julkaisu. (2019)

Yleissairaanhoitajan (180 op) osaamisvaatimukset ja sisällöt – Ammattikorkeakoulujen yhdessä määrittämät sairaanhoitajan osaamisvaatimukset. (2020)

SoteDigi osaamisten määrittely – SotePeda 24/7 -hankkeessa määritelty SoteDigi-osaaminen (2020)