sotetie.fi sote-alan osaajille
Katso video
sotetie.fi Korkeakoulujen suunnittelijoille
Play Video about sotetie.fi Korkeakoulujen suunnittelijoille

Sotetie-sivustosta

Sotetie-sivusto on kehitetty palvelemaan sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia että organisaatioita. Sivustolta löydät tietoa jatkuvasta oppimisesta sekä konkreettisia välineitä tukemaan työyhteisöjen osaamisen kartoittamista ja kehittämistä. Sivusto osaltaan tukee työelämän ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Sote-alan kaikille toimijoille yhteisistä eli geneerisistä osaamisista on koottu oma kokonaisuutensa sivustolle. Osaamisten kuvausten lisäksi tarjolla on osaamisen itsearviointimittareita ja hakutyökalu opintojen etsintään. Sivusto on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa useiden korkeakoulujen yhteisessä Sotetie-hankkeessa (2019-2021).

Yhteiset osaamiset

Yhteisellä eli geneerisellä sote-alan osaamisella tarkoitetaan kaikkia sosiaali- ja terveysalan ammattiryhmiä koskevaa osaamista. Osaaminen muodostuu asiakastyöosaamisesta, palveluiden ja työn kehittämisosaamisesta sekä työntekijyyden ja yhteistoiminnan muutososaamisesta.

 • Asiakaslähtöisyysosaaminen
 • Ohjaus- ja neuvontaosaaminen
 • Palvelujärjestelmäosaaminen
 • Lainsäädäntö- ja etiikkaosaaminen
 • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • Robotiikka ja digitalisaatio -osaaminen
 • Vaikuttavuus, kustannus- ja laatutietoisuusosaaminen
 • Kestävän kehityksen osaaminen
 • Viestintäosaaminen
 • Työntekijyysosaaminen
 • Monialainen yhteistoimintaosaaminen

Jatkuva oppiminen

Tältä sivulta löydät Sotetie-hankkeessa koottua tietoa ja työkaluja jatkuvasta oppimisesta ja osaamisen johtamisesta. Sisältöä on sekä SOTE-alan organisaatioiden osaamisen kehittämisestä vastaaville että koulutusta tarjoaville organisaatioille.

 • Koulutukseen hakeutujan erilaisia lähtökohtia
 • Koulutuksen valintaan vaikuttavia tekijöitä
 • Koulutukseen hakeutumisen esteitä
 • Esimerkkivideot erilaisista oppimisen poluista
 • Jatkuvan oppisen koulutuksen työelämälähtöinen suunnitteluprosessi
 • Suunnitteluprosessin lähtötilanteen kartoitus
 • Osaamistarpeiden kartoitus työelämältä
 • Koulutusten vaikuttavuuden ennakointi
 • Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi
 • Koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnin moniulotteisuus
 • Jatkuvat koulutusvaihtoehdot eri tahojen näkökulmista
 • Koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnin alueellisia käytänteitä
 • Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi ennen koulutusta -miten tunnistaa koulutustarve ja sen vaikutukset työyhteisön toimintaan?
 • Osaamisen johtaminen käsitteenä ja ilmiönä
 • Osaamisen johtaminen organisaatiotasolla
 • Osaamisen johtamisen työkaluja työelämään
 • Keinoja ja palveluja jatkuvaan oppimiseen
 • Toiveita ja tarpeita jatkuvan oppimisen kehittämiseen
 • Työelämän keinoja jatkuvan oppimisen kehittämiseen
 • Katsaus työelämäpalveluihin
Soteammattilainen suorittamassa itsearviointia

Arviointipysäkki

Täältä löydät tietoa arviointipysäkistä ja voit arvioida omaa osaamistasi.

Opintojen haku

Tällä sivulla voit hakea korkeakoulujen avoimia opintoja SOTE-alan yhteisiin osaamisiin liittyen.

Nuolet asfaltissa

Käyttäjien palaute

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Kyle Simon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Brittany Foxx

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Kristina Jones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Mark Foster

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Samantha Gilbert

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Edward Woo

Yhteistyötahojen logot