Creative Commons -lisenssi

Kompetens inom professionellt självledarskap och samarbete

Innehåll – Kompetens inom professionellt självledarskap och samarbete

Kompetens inom professionellt självledarskap

Kompetens inom professionellt självledarskap består av kompetens i utvärdering, planering och utveckling, förmåga att leda sig själv och förändringskompetens samt kompetens i karriärplanering, interprofessionellt samarbete, nätverksarbete och ledarskap i arbetsgemenskapen.

Vad handlar det om?

Kompetens inom professionellt självledarskap är en av kärnkompetenserna inom social och hälsovården. Kompetens inom professionellt självledarskap består av följande helheter:
  • Utvärdering, utformning och utveckling av kompetens
  • Självledarskap
  • Förändringskompetens
  • Karriärutveckling
  • Interprofessionellt samarbete och nätverksarbete
  • Ledarskap i arbetsgemenskapen

Det centrala i kompetensen inom professionellt självledarskap inom social- och hälsovården är professionellas förmåga att utveckla sitt kunnande och utvärdering av den samt förmåga till planering och utveckling i föränderliga verksamhetsmiljöer. Den professionella kan leda sig själv och kan på ett målinriktat sätt planera och organisera sitt arbete samt kan ta hand om sitt eget och arbetsgemenskapens välbefinnande. Inom social- och hälsovårdens föränderliga verksamhetsmiljöer betonas den professionellas kompetens i samarbetet inom mångprofessionellt, interprofessionellt och nätverksbaserat arbete. Den professionella handlar proaktivt i relation till samhällsförändringars inverkan på sitt arbete samt på arbetsgemenskapens verksamhet och agerar på ett förändringsflexibelt sätt.

Den professionellas kompetens i självledarskap omfattar förutom förmågan till självledarskapet även förmågan till ledning av arbetsgemenskapen. Hen har en förmåga till ett ledarskap som betonar samarbete och kapacitet att handla på ett proaktivt och etiskt sätt. Den professionella inom social- och hälsovård kan avancera i sin karriärsutveckling genom att nyttja sociala nätverk och marknadsföra sin expertis med hjälp av olika kommunikationsformer.

Den professionella bidrar i sitt arbete till utveckling av kompetensen inom professionellt självledarskap inom social-och hälsovården.

Vad innebär kompetens?

NQF (National Qualifications Framework) på nivå 6 beskriver den kompetens som erhålls med en yrkeshögskoleexamen eller en lägre högskoleexamen. NQF på nivå 7, beskriver kompetens som erhålls med högre yrkeshögskoleexamen eller högskoleexamen. 

Nainen pitää kädessään kastelukannua ja kastelee kasviruukkua, jonka sisällä seisoo

Kompetens i mångprofessionell samverkan

Kompetens inom mångprofessionell samverkan består av kompetens i samarbete, nätverksarbete och sektoröverskridande arbete, i syfte att föra samman expertis från olika branscher för klientens bästa.

Vad handlar det om?

Kompetens i mångprofessionell samverkan är en av kärnkompetenserna inom social- och hälsovården. Kompetens i mångprofessionell samverkan består av följande helheter:

  • Kompetens i samarbete
  • Kompetens i nätverksarbete
  • Kompetens i sektorövergripande samarbete

Kompetens i mångprofessionell samverkan förutsätter substanskunnande, självledarskap och förmåga till ett samarbete som baserar sig på förtroende av den professionella.

Den professionella inom social- och hälsovård arbetar effektivt tillsammans med experter från olika områden för att nå de uppställda målen. Den professionella agerar aktivt i nätverk där man söker lösningar på identifierade och gemensamma frågor. Den professionella samordnar helheter genom att kombinera sakkunskap från olika områden och tar i beaktande individuella och kulturella aspekter i nätverksarbete.

I sektoröverskridande arbete bildar den professionella samarbetsrelationer
mellan olika administrativa sektorer och andra samarbetsparter. Den professionella nyttjar evidensbaserad kunskap och har förståelse för både kärnkompetenser och kontaktytor mellan olika vetenskapsområden och arbetsuppgifter.

Den professionella bidrar i sitt arbete till utveckling av kompetensen inom mångprofessionell samverkan inom social-och hälsovården

Vad innebär kompetens?

NQF (National Qualifications Framework) på nivå 6 beskriver den kompetens som erhålls med en yrkeshögskoleexamen eller en lägre högskoleexamen. NQF på nivå 7, beskriver kompetens som erhålls med högre yrkeshögskoleexamen eller högskoleexamen. 

Kuva, jossa on neljän henkilön kädet, yksi kirjoittaa reseptiä, toinen kirjoittaa tietokoneella, kolmas katsoo röntgenkuvaa ja neljäs pitää suurennuslasia kädessä.