Creative Commons -lisenssi

Jatkuva oppiminen SOTE-alalla

 

Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi

Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi

Jatkuvan oppimisen koulutuksen vaikuttavuutta ja sen arviointia käsitellään sivustolla eri tahojen näkökulmasta. Tarkasteluun tuodaan erilaisia vaikuttavuuden teemoja, joiden pohtimiseen sivusto haastaa niin opiskelijan, koulutusorganisaation edustajan kuin työelämän edustajankin. Sivusto tarjoaa ideoita ja malleja ennakoida ja arvioida vaikuttavuutta koulutusta suunniteltaessa, koulutuksen aikana ja koulutuksen jälkeen. Sivustolta löytyy tietoa myös vaikuttavuuden arvioinnissa käytettävistä välineistä.