Creative Commons -lisenssi

Jatkuva oppiminen

Jatkuva oppiminen

Jatkuvaa oppimista käsittelevässä kokonaisuudessa kuvataan, miten erilaisista lähtökohdista tulevilla ja erilaisia ammatillisia valmiuksia omaavilla henkilöillä on mahdollisuus kouluttautua ja kehittää osaamistaan. Jatkuvan oppimisen koulutuksen työelämälähtöisen suunnitteluprosessin kuvaus tarjoaa tietoa ja esimerkkejä työelämälähtöisen koulutuksen tuottamiseen. Koulutuksen vaikuttavuuden arviointia käsittelevä osio valottaa koulutuksen vaikuttavuuden moniulotteisuutta ja monitasoisuutta ja tuo esille vaikuttavuuden arvioinnissa käytettäviä välineitä ja menetelmiä. Lisäksi sivuilla kuvataan, miten korkeakoulut vastaavat jatkuvan oppimisen tarpeisiin monin keinoin ja palveluin ja millaisena osaamisen johtaminen näyttäytyy työelämän organisaatioissa.

Sotetie-hankkeen julkaisut jatkuvaan oppimiseen liittyen

[Tänne alas listattuna julkaisut?]