Creative Commons -lisenssi

Jatkuva oppiminen SOTE-alalla

 

Jatkuvan oppimisen koulutuksen työelämälähtöinen suunnitteluprosessi

Jatkuvan oppimisen koulutuksen työelämälähtöinen suunnitteluprosessi

Sosiaali- ja terveysalan (SOTE) ammattilaisten osaamisen tulee olla ajantasaista ja pohjata viimeiseen tutkittuun tietoon. Osaamista tulee kehittää työelämän muutoksia ja uudistuksia ennakoiden, jotta varmistetaan alan ammattilaisten ammattitaito vastata kansalaisten tuen ja palveluiden tarpeeseen parhaalla mahdollisella tavalla myös tulevaisuudessa. SOTE-alan jatkuvan oppimisen koulutuksen suunnittelun tulee näin ollen perustua työelämälähtöisyyteen.

Jatkuvan oppimisen koulutuksen työelämälähtöisessä suunnittelussa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä. Suunnittelun lähtötilanteen selvittämisessä hyödyllisiä menetelmiä ovat esimerkiksi aineistoanalyysi, kysely ja haastattelu. Suunnittelun aikana SOTE-alalla työskentelevien näkemyksiä voidaan selvittää muun muassa kyselyn, haastattelun ja työpajatyöskentelyn avulla.

SOTETIE-hankkeessa kartoitettiin SOTE-alalla työskenteleviltä osaamistarpeita, joiden kehittämiseen voidaan vastata jatkuvan oppimisen koulutuksilla. Kartoituksessa painotus oli täydennyskoulutuksissa ja erikoistumiskoulutuksissa. Kartoituksen keskeiset kysymykset olivat, mitä osaamista SOTE-alan ammattilaiset nyt ja tulevaisuudessa tarvitsevat, ja miten järjestetyt koulutukset osaamisen kehittämiseen parhaiten vastaavat. Kartoituksessa oli kolme vaihetta.

  1. Jatkuvan oppimisen koulutusten suunnitteluprosessin lähtötilanteen kartoitus
  2. Osaamistarpeiden kartoitus työelämältä
  3. Koulutusten vaikuttavuuden ennakointi

Jatkuvan oppimisen koulutusten suunnittelutyötä tekevä löytää SOTETIE-hankkeen kartoitusprosessista esimerkkejä työelämälähtöisyyden toteuttamiseen. Kartoitusprosessin kuvauksessa esitellään vaiheiden ja niiden osien toteutustavat ja keskeiset tulokset.

Esimerkiksi ammattikorkeakouluissa jatkuvan oppisen koulutuksiin sisältyvät täydennyskoulutusten ja erikoistumiskoulutusten lisäksi avoimen ammattikorkeakoulun koulutukset sekä ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. Koulutus- ja työelämätahojen tulee tehdä yhteistyötä jatkuvan oppimisen koulutusten suunnittelussa. Kuvattua prosessia voidaan käyttää soveltaen korkeakouluissa SOTE-alan jatkuvan oppimisen koulutuksen työelämälähtöisessä suunnittelussa. Prosessi voidaan toteuttaa kokonaisuutena tai siitä voidaan käyttää osia.