Creative Commons -lisenssi

Keinoja ja palveluja jatkuvaan oppimiseen

Keinoja ja palveluja jatkuvaan oppimiseen

Keinoja ja palveluja jatkuvaan oppimiseen -kokonaisuudessa kuvataan sosiaali- ja terveysalalla (SOTE) työskentelevien näkemyksiä jatkuvan oppimisen tarpeista ja toiveista. Lisäksi kerrotaan, mitä keinoja ammattialan työyhteisöissä käytetään jatkuvan oppimisen edistämisessä. SOTE-alalla työskentelevien näkemykset perustuvat SOTETIE-hankkeessa vuosina 2019–2021 tehtyihin kartoituksiin. Tähän kokonaisuuteen sisältyy myös tiedot korkeakoulujen jatkuvan oppimisen koulutusmuodoista ja muista jatkuvaa oppimista tukevista palveluista sekä luettelo niitä tarjoavista korkeakouluista.

Toiveita ja tarpeita jatkuvan oppimisen kehittämiseen

Työelämän keinoja jatkuvan oppimisen kehittämiseen

Koulutustarpeeseen oikea koulutus

  • Avoin korkeakouluopetus
  • Täydennyskoulutus
  • Erikoistumiskoulutus

Katsaus työelämäpalveluihin

Esimerkkinä opintoja asiakas- ja palveluohjauksesta

  • Asiakas- ja palveluohjausosaaminen käsitteenä ja osaamisena
  • Koulutuspolkuja asiakas- ja palveluohjausosaamiseen