Creative Commons -lisenssi

Jatkuva oppiminen SOTE-alalla

 

Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi

Miten tunnistaa koulutustarve ja sen vaikutuksen työyhteisön toimintaan?

Organisaation tuottamien palveluiden muuttuminen muuttaa myös työntekijöiden työtehtäviä ja työssä vaadittavaa osaamista. Tässä osiossa kuvataan esimerkinomaisesti työyhteisön tuottamien palveluiden ja tuottamiseen vaadittavan osaamisen tunnistamista. Osiossa 1 kuvataan organisaation esihenkilöiden tuottamia oman organisaation nykytilan kuvauksia sekä ideointia koulutuksen tarpeen tunnistamiseen ja koulutuksen vaikuttavuuden arvioimisen suunnitteluun hankkeen aiempien tulosten pohjalta

Osiossa 2 kuvataan organisaation yhden työyhteisön kehittämisprosessia, kun työyhteisön toiminta muuttuu. Tämän vaiheen kehittämistyön tarkoituksena oli tunnistaa palvelun tarpeen muutos ja työntekijöiden osaamisvaje uuden palvelun tuottamiseen. Tavoitteena oli kehittää kuvaus palveluista ja työntekijöiden osaamisvaatimuksista osallistamalla palvelun saajat, työntekijät ja esihenkilöt sekä alueen koulutusorganisaatio aitoon yhteistyössä kehittämiseen.

1. Miten koulutustarve tunnistetaan?

Organisaation esihenkilöt kuvasivat jo olemassa olevia käytänteitä työntekijöiden osaamisen arvioinnista sekä ideoivat uudelaisia ratkaisuja siihen

Miten koulutuksen vaikuttavuutta voidaan arvioida työyhteisössä?

Organisaation esihenkilöt kuvasivat jo olemassa olevia käytänteitä koulutuksessa saadun  tiedon jalkauttamiseen ja koulutuksen vaikuttavuuden arviointiin  sekä ideoivat uudenlaisia ratkaisuja siihen

Kuvio miten koulutuksen vaikuttavuutta voidaan arvioida työyhteisössä

2. Työyhteisön osaamisvajeen ja koulutustarpeen tunnistaminen toiminnan muutoksessa

Taulukko työyhteisön osaamisvajeen ja koulutustarpeen tunnistaminen toiminnan muutoksessa

Lisätietoa näistä esimerkeistä