Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Osoite: Microkatu 1
Postinumero: 70201
Postitoimipaikka: Kuopio
Sähköpostiosoite: tietosuojavastaava@savonia.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Nimi: Mervi Hätinen
Osoite: Microkatu 1
Postinumero: 70201
Postitoimipaikka: Kuopio
Sähköposti: tietosuojavastaava@savonia.fi

3. Tietosuojavastaava
Yritys: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Nimi: Mervi Hätinen
Osoite: Microkatu 1
Postinumero: 70201
Postitoimipaikka: Kuopio
Sähköposti: tietosuojavastaava@savonia.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Sivustolla ei ole käyttäjän tunnistautumista ja rekisteröitymistä eikä sivustolla kerätä henkilötietoja. Sivustolla ei ylläpidetä asiakassuhteita.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Sivustolla ei kerätä eikä käsitellä käyttäjien henkilötietoja. Käyttäjä voi kuitenkin syöttää sivustoon sähköpostiosoitteensa sähköpostiin lähetettävää palautetta varten. Käyttäjien sähköpostiosoitteita ei tallenneta.

6. Rekisterin tietosisältö
Sähköpostiin lähetettävää palautetta varten, sivusto pyytää käyttäjää syöttämään sähköpostiosoitteensa. Sivusto ei kuitenkaan kerää tai tallenna käyttäjien sähköpostiosoitteita.

7. Tietojen säilytysaika
Käyttäjien henkilötietoja ei säilytetä sivustolla, koska sivustolla ei kerätä henkilötietoja.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin ei kerätä tietoja, eikä sivustolla ole käytössä Google Analytics –analytiikkatyökalua.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö
Sivustolla ei ole käytössä cookie-toimintoa eli evästeitä.

11. Muilta sivustoilta upotettu sisältö
Sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Lisäksi sivusto on upotettu opintopolku.fi ja muiden korkeakoulujen opintotarjontaan. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa käyttäjästä, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

12. Rekisterin suojaus
Sivustolla ei ole käyttäjän tunnistautumista ja rekisteröitymistä eikä sivustolla kerätä henkilötietoja. Sivustolla on SSL-suojattu yhteys ja sähköpostiin lähetettävää palautetta varten, sivusto siirtää palautteen suojatun yhteyden ylitse. Käyttäjien sähköpostiosoitteita ei kuitenkaan tallenneta.

13. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

14. Rekisteröidyn oikeudet
Sivustolla ei ole käyttäjän tunnistautumista ja rekisteröitymistä eikä sivustolla kerätä henkilötietoja. Käyttäjillä on kuitenkin oikeus tarkastaa, että onko häntä koskevia tietoja tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.