Creative Commons -lisenssi

Yhteiset osaamiset

Yhteiset osaamiset

Yhteisellä eli geneerisellä sote-alan osaamisella tarkoitetaan kaikkia sosiaali- ja terveysalan ammattiryhmiä koskevaa osaamista. Osaaminen muodostuu asiakastyöosaamisesta, palveluiden ja työn kehittämisosaamisesta sekä työntekijyyden ja yhteistoiminnan muutososaamisesta.

Palveluiden ja työn kehittämisosaaminen

Palveluiden ja työn kehittämisosaaminen

  • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
  • Robotiikka ja digitalisaatio -osaaminen
  • Vaikuttavuus, kustannus- ja laatutietoisuusosaaminen
  • Kestävän kehityksen osaaminen
  • Viestintäosaaminen
Lue lisää

Työtekijyyden ja yhteistoiminnan muutososaaminen

Työtekijyyden ja yhteistoiminnan muutososaaminen

  • Työntekijyysosaaminen
  • Monialainen yhteistoimintaosaaminen
Lue lisää

Julkaisuja ja sivustoja yhteisistä osaamisista

SOTETIE-hankkeen blogit - hankkeen julkaisuja

SOTETIE-hankkeen kokoomajulkaisu Osa 1: Yhteiset osaamiset – Hankkeen aikana julkaistuistut artikkelit koottuna

SOTETIE-hankkeen blogi – Tämän sivuston tuottaneen hankkeen julkaisuja.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten geneerinen osaaminen. Kirjallisuuskatsaus – SOTETIE-hankkeen alkuvaiheen tuotos (2020).

Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus – Valtioneuvoston selvitys (2018).

Tutkintoon johtavan koulutuksen kehittäminen tukemaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista – OKM:n Osaamisella soteen -hankkeen tulosjulkaisu (2019).

Osaaminen 2035 – Opetushallituksen osaamisen ennakointifoorumin julkaisu (2019).

Yleissairaanhoitajan (180 op) osaamisvaatimukset ja sisällöt – Ammattikorkeakoulujen yhdessä määrittämät sairaanhoitajan osaamisvaatimukset (2020).

SoteDigi osaamisten määrittely – SotePeda 24/7 -hankkeessa määritelty SoteDigi-osaaminen (2020).