Creative Commons -lisenssi

Opintojen haku

Tällä sivulla voit hakea korkeakoulujen avoimia opintoja SOTE-alan yhteisiin osaamisiin liittyen. Tiedot päivitetään kerran päivässä Opintopolku.fi -palvelusta käyttäen apuna osaamisalueisiin liittyviä avainsanoja ja yhdistämällä tulokset kunkin osaamisalueen alle.

Voit suodattaa tuloksia kielen, opetustavan, koulun ja maakunnan perusteella. Hakusanoihin perustuvasta toteutustavasta johtuen tuloksissa esiintyy myös aiheeseen suoraan liittymättömiä opintojaksoja.

Huom! Hakutyökalu löytää vain Opintopolussa olevan korkeakoulujen avoimen tarjonnan. Se ei näytä tutkintoja tai täydennyskoulutuksia. Monet korkeakoulut eivät ole vielä sivuston rakennuksen aikana vuonna 2021 vieneet avointa tarjontaansa Opintopolkuun. Näiden korkeakoulujen opintoja voitte hakea korkeakoulujen omilta sivuilta (katso alta).

Monet oppilaitokset tarjoavat ilmaisia ja kaikille avoimia verkko-opintoja, joista käytetään usein nimeä ”MOOC”. Nämä opintojaksot ovat usein tavallisia kursseja suppeampia ja toimivat lähinnä johdantona aiheeseen. Kurssin materiaaleihin saattaa päästä tutustumaan ilmaiseksi, mutta suoritusmerkinnän saaminen saattaa vaatia opiskelijaksi rekisteröitymistä.

Alla muutamia sivuja, joilta voi löytyä SOTE-alan yhteisiin osaamisiin MOOC-opintoja.

Sotetie-hankkeen asiakas- ja palveluohjauksen MOOC-kurssit (lisätiedot ja opettajien käsikirjat täällä)

Digicampus MOOC-kurssit

SotePeda24/7 MOOC-kurssit (myös avoimia oppimateriaaleja)

Itä-Suomen yliopiston MOOC-kurssit

Alla on lista hakusanoista, joita työkalu käyttää kurssien etsimiseen opintopolusta. Termit on käännetty myös ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi hakutyökalu käyttää opintopolun suodattimia sote-alan avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintojen löytämiseen.

 • Asiakaslähtöisyysosaaminen: asiakaslähtöi*, osallisuus, kohtaaminen, palvelutar*, asiakasprosessi
 • Ohjaus- ja neuvontaosaaminen: ohjaus, neuvonta, palvelujärjestelmä, vuorovaikutus, kommunikaatio
 • Palvelujärjestelmäosaaminen: palvelujärjestelmä*, palveluohjaus
 • Lainsäädäntö- ja etiikkaosaaminen: etiikka, lainsäädäntö, tietosuoja, vastuu, eettinen
 • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen: tutkimus, innovaatio, kehittäminen
 • Robotiikka ja digitalisaatio -osaaminen: robotiikka, digi*, tekoäly, sote-palvelut, tietoturva, tietosuoja
 • Vaikuttavuus-, kustannus- ja laatutietoisuusosaaminen: laatu, laadun, vaikuttavuu*, vaikutusten, kustannukset, kustannustietoisuus
 • Kestävän kehityksen osaaminen: kestävä, ekolog*, kestävyys, kierrätys, ympäristö*, energiankulutus
 • Viestintäosaaminen: viestintä, tunnetila, empatia, selkokieli, selko*, selkeäkieli*
 • Työntekijyysosaaminen: osaamisen, johtaminen, työhyvinvointi, muutososaaminen, muutosjoustavuus, urakehitys, verkostotyö, työyhteisö, moniammatillisuus
 • Monialainen yhteistoimintaosaaminen: monialaisuu*, moniammatillisuu*, monitiet*, yhteistyö, verkostoituminen, asiantuntijuus

Hakutyökalun alustavan toteutuksen tekivät Savonia-ammattikorkeakoulun tietotekniikan opiskelijat projektityön kurssilla. Tuotos sitten muokattiin Sotetie-sivustolle sopivaksi. Heidän tuotoksensa lähdekoodit löytyvät Githubista.

Ilmoitus 1/2023. Hakutoiminto on poistettu toistaiseksi käytöstä sen epävakaan toiminnan ja Opintopolun ennakoitua huonommin kehittyneen avointen opintojaksojen tarjonnan vuoksi.

Hankkeen aikana vaikutti, että useimmilla korkeakouluilla olisi tahtotilana viedä tarjolla olevat avoimet opintojaksonsa Opintopolkuun, mutta tämä on muuttunut. Useimmat korkeakoulut eivät tule viemään avoimia opintojaksojaan Opintopolkuun vaan jatkossa avoimia opintoja voi löytää vaikka Digivisio2030-hankkeessa kehitteillä olevalla ”jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin” palvelun kautta. Toistaiseksi kiinnostavia korkeakoulujen opintojaksoja kannattaa etsiä vaikka korkeakoulujen omilta sivuilta.