Creative Commons -lisenssi

Suosituksia sote-alan yhteisten osaamisten opintojen kehittämiseen

Suosituksia koulutuksen järjestäjille

Suositukset ovat muotoutuneet Sotetie- hankkeen toimenpiteiden tuotoksena. Hankkeen aikana toteutettu opintojaksokartoitus osoitti verkko-opintotarjonnan olevan vähäistä seuraavien aihealueiden osalta:
  • Asiakaslähtöisyysosaaminen
  • Ohjaus- ja neuvontaosaaminen,
  • Monialainen yhteistoimintaosaaminen,
  • Viestintäosaaminen
  • kestävän kehityksen mukainen ympäristöosaaminen.
Hankkeessa toteutetun yhteiskehittelyn tuloksena korkeakoulujen edustajat näkivät näistä kolmen ensimmäisen kuuluvan tärkeimpiin sote-alan geneerisiin osaamisiin.  Lisäksi he yhdistäisivät opetuksessa asiakaslähtöisyyttä ja ohjaus- ja neuvontaosaamista monialaiseen yhteistoimintaan. Suosituksiin on koottu huomioita edellä mainittuihin viiteen osaamiseen sekä kaikkiin 11 geneeriseen osaamiseen liittyviä yleisiä suosituksia.
Nainen istuu kannettava tietokone sylissään ja kirjoittaa arvostelua.