Creative Commons -lisenssi

Koulutustarpeeseen oikea koulutus

Koulutustarpeeseen oikea koulutus

Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa voi päivittää omaa osaamistaan tutkintokoulutuksen lisäksi myös suorittamalla tutkinnon osia. Korkeakouluilla on laaja avoimen korkeakouluopetuksen tarjonta, jossa voi pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta tutustua korkeakouluopintoihin, täydentää jo aiemmin suorittamaansa korkeakoulututkintoa ja hankkia uudenlaista osaamista. Avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston  koulutusmahdollisuudet ovat laajasti kuvattuna opintopolussa.

Erikoistumiskoulutukset puolestaan on tarkoitettu niille aikuisille, joilla on jo korkeakoulututkinto suoritettuna. Erikoistumiskoulutuksella tavoitellaan asiantuntijuuden ja osaamisen vahvistumista ja niiden vähimmäislaajuus on 30 opintopistettä. Saat lisätietoa ajankohtaisista ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksista ja yliopistojen erikoistumiskoulutuksista myös opintopolkuun vievistä linkeistä.

Korkeakouluissa voi osallistua myös täydennyskoulutukseen, jota toteutetaan liiketoiminnallisin periaattein. Ammattikorkeakoulut järjestävät täydennyskoulutuksena esimerkiksi seminaareja, lyhytkursseja ja muuta täydennyskoulutusta. Löydät lisätietoa täydennyskoulutuksista kunkin ammattikorkeakoulun sivuilta kootusti opintopolusta. Yliopistojen täydennyskoulutus puolestaan on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille lisäkoulutukseksi. Melkein kaikki yliopistot järjestävät täydennyskoulutusta ja löydät lisätietoa yliopistojen täydennyskoulutuksista kootusti opintopolusta.

Lisätietoa korkeakoulujen erilaisista koulutusmahdollisuuksista löytyy Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta sekä Opintopolusta