Creative Commons -lisenssi

Katsaus työelämäpalveluihin

Katsaus työelämäpalveluihin

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot tarjoavat yhteistyökumppaneilleen työelämäpalveluita.
Hankkeessa toteutettiin Työelämäpalvelut -linkin analysointi ammattikorkeakoulujen osalta ja se osoitti, että kyseinen käsite oli korvattu muilla sanoilla. Sivujen käyttäjille käsitteiden kirjavuus voi aiheuttaa vaikeuksia löytää ja vertailla hakemiansa tietoja. Sivuilla informaatio oli kohdennettu yleensä työelämälle.

Viereisessä taulukossa ovat ammattikorkeakoulujen sivuilta elokuussa 2021 löytyneet työelämäpalveluihin viittaavat linkit. Linkkisanat vaihtelivat ammattikorkeakouluittain. Usein työelämäpalvelu-sana oli korvattu kohderyhmän nimellä.  Taulukon kolmanteen sarakkeeseen on laadittu yhteenveto linkkien takaa löytyvistä työelämäpalveluista.

Kuvio katsaus työelämäpalveluihin

Sivut yrityksille ja työyhteisöille

Linkki työelämäpalvelut löytyi vain yhden ammattikorkeakoulun kotisivuilta. Se oli korvattu esimerkiksi palvelut ja yhteistyö tai tutkimus- ja kehitys -linkkisanoilla. Usein korvaavat sanat kuvasivat kohderyhmää kuten yrityksille, työelämälle tai palvelut työelämälle. Sivujen yleisin kohderyhmä olikin yritykset ja työyhteisöt. Yksittäin nimettyjä kohderyhmiä olivat kumppanit, kehittäjät ja yhteisöt. Yksilölle täsmennettyä viestintää löytyi vain parin ammattikorkeakoulun sivulta.  

Linkeistä löytyi samoja asioita

Koulutuspalveluilla viitattiin yleensä täydennys-, tilaus- ja työvoimakoulutuksiin. Muutama linkki oli myös työyhteisön osaamisen valmennukseen ja yksilöiden tai yhteisön osaamisen päivittämiseen. Suoranaista osaamisen kartoituspalvelua työelämälle ei kotisivuilla tarjottu, mutta sen sijaan linkkejä eri yhteyksissä tehtyihin osaamiskartoituksiin löytyi.  

Työelämälle kerrottiin myös tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sekä innovaatio- ja kehittämispalveluista. Esittelyissä viitattiin käynnissä oleviin tai päättyneisiin hankkeisiin ja julkaisuihin sekä tutkimustoimintaan ja saatavilla olevaan kehittämistoiminnan tukeen ja osaamiseen. Innovaatio- ja kehittämispalveluiden yhteydessä tarjottiin asiantuntijoita työn kehittämiseen, tuotekehitykseen sekä tuotannon ja prosessien kehittämiseen.  

Tietoa löytyi myös opiskelijoiden rekrytoinnista ja opiskelijoiden tilaamisesta harjoitteluun tai tapahtumien järjestämisiin sekä opinnäyte-, harjoitus- tai projektitöihin. Muutamilla sivuilla oli kerrottu työn opinnollistamisesta.  

Ammattikorkeakoulut erottuivat yksilöllisesti

Linkkivalinnat kertoivat myös ammattikorkeakoulujen yksilöllisistä profiileista. Esimerkiksi Y-Zone ei jätä epäselväksi, että ammattikorkeakoulu haluaa imagossaan korostaa yrittäjyyttä. Myös luetellut palvelut ilmensivät profiilia. Esimerkiksi kuntapalvelut, hyvinvointi- ja terveyspalvelut, mittaus- ja laboratoriopalvelut, pelien hyötysovellukset, liiketoiminnan kehittämispalvelut ja työhyvinvointipalvelut loivat kuvan ammattikorkeakoululle syntyneestä osaamisesta. Yhteistyöhakuisuus näyttäytyi puolestaan sellaisista linkkisanoista kuin verkostoituminen, työnantajanäkyvyyden lisääminen, alumnitoiminta, mentorointi ja yhteiskehittäminen tai tilojen varaus ulkopuolisille.

Linkit ammattikorkeakoulujen (N 24) kotisivuille löytyivät Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta osoitteesta Ammattikorkeakoulut Suomessa – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi).